KONTAKT

Turistička organizacija opštine Bogatić (TOOB) bavi se valorizacijom, razvojem i unapređenjem turizma i turističke ponude na teritoriji opštine Bogatić.

Tel/fax: 015/7787-505

E-mail: turist.bogatic@gmail.com